top of page

Veelgestelde vragen

Welke talentenmodules kan ik kiezen?

 

In het derde jaar kan je kiezen uit STEM, ondernemen, Spaans, digitaal design of 'mens, milieu en maatschappij'. Meer info kan je in deze folder vinden.

Welke vakken krijg ik in een andere taal als ik CLIL kies?

We beslissen pas welke vakken in CLIL worden gegeven op het einde van de grote vakantie. We moeten namelijk afwachten hoeveel interesse er is in CLIL én welke leraren beschikbaar zijn. Om een idee te krijgen, kan je hier zien welke vakken we denken aan te bieden.

Er is geen keuze meer voor 4 uur wiskunde voor Latijn of Economische wetenschappen. Kunnen leerlingen die voor deze richting kiezen dan wel slagen met het ogenschijnlijk zwaar pakket wiskunde?​


Leerlingen die vandaag de capaciteiten hebben om een aso-richting met 4 uur wiskunde te volgen, kunnen volgend jaar met die capaciteiten een richting met 5 uur wiskunde volgen.

Welk niveauverschil bestaat er tussen domeinoverschrijdende doorstroom, domeingebonden doorstroom en dubbele finaliteit?​
De eindtermen voor de D-finaliteit zijn identiek voor domeinoverschrijdende (aso-)richtingen en domeingebonden (kso/tso-)richtingen en liggen qua ambitieniveau op het huidige aso-niveau. In dat opzicht is er een groot verschil met de eindtermen voor de D/A-finaliteit die qua ambitieniveau vergelijkbaar zijn met de eindtermen van het huidige kso/tso.

Welk niveauverschil bestaat er tussen domeinoverschrijdende doorstroom, domeingebonden doorstroom ​
De eindtermen voor de  domeinoverschrijdende studierichtingen zijn voor de algemene vakken (talen, wetenschappen) iets uitgebreider dan in de domeingebonden studierichtingen.

n de derde graad nemen leerlingen er pool bij. Zijn leerlingen voldoende voorbereid voor een tweede pool?​
JA​
- wetenschappen: in veel studierichtingen is er een uitgebreid pakket wetenschappen. Enkel vanuit economische wetenschappen kan wat bijwerken nodig zijn​
- moderne talen: Guldensporencollege bereidt de leerlingen voor door in het complementair gedeelte een uur Duits aan te bieden​
- economie: Guldenpsorencollege bereidt de leerlingen voor door in het complementair gedeelte een uur economie aan te bieden​

Is de keuze van een domeinoverschrijdende studierichting in de 2de graad meer bepalend dan vroeger?​

Neen, men kan binnen deze domeinoverschrijdende studierichtingen naar de derde graad van studiedomein veranderen. 

Is de overgang van domeingebonden doorstroom naar een domeinoverschrijdende doorstroom ​
studierichting mogelijk?​

Leerlingen die over voldoende talige capaciteiten beschikken, zullen zonder probleem kunnen overstappen

bottom of page