top of page
Bart L

Onze leerlingbegeleiders aan het woord

Onze leerlingbegeleiders hebben een dubbele job. 
Enerzijds helpen ze je bij het leren. Ze begeleiden je bij het maken van je studieplanning, geven je tips rond je studiemethodiek, organiseren de zorgklas...
Anderzijds helpen ze leerlingen die wat minder goed in hun vel zitten, bieden een luisterend oor en overleggen ze hierover met het clb. 

Pascale Vanoplinus
extra zorg en ondersteuning
Robin Vandevyver
een positief leerklimaat

Het leerlabo specialiseert zich in LEREN. We voorzien bijlessen, remediëring én extra uitdaging. Daarnaast helpen we je met je studiemethodiek. Onze coördinator vertelt er meer over.

Het leerlabo

An-Sophie Delhaye
coördinator leerlabo
bottom of page